Ćwiczebna ewakuacja

Zgodnie z wymogiem wynikającym z rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719) 26 maja 2014 roku o godzinie 13.00 przeprowadzona została ćwiczebna ewakuacja Oddziału Neurologicznego biłgorajskiego szpitala.

Ćwiczebna ewakuacja Read More »