Likwidacja dokumentacji medycznej

ARION Szpitale sp. z o. o. Zespół Opieki Zdrowotnej w Biłgoraju informuje, że planowane jest brakowanie (niszczenie) dokumentacji: historii chorób z oddziałów szpitalnych z lat 1982-1992.

Osoby zainteresowane odbiorem oryginału indywidualnej dokumentacji medycznej przeznaczonej do zniszczenia mają prawo do odebrania swojej dokumentacji do 04.08.2023 roku. Wydanie dokumentacji następuje po uprzednim złożeniu wniosku, w którym należy określić w szczególności rok pobytu pacjenta w szpitalu. Po wyżej wymienionym terminie dokumentacja medyczna zgodnie z obowiązującą procedurą zostanie przeznaczona do brakowania (zniszczenia).

Scroll to Top