Dokumenty do pobrania

1. Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej.

• Pobierz wniosek.

2. Klauzule RODO

W związku z rozpoczęciem stosowania od 25 maja 2018 roku art. 13 ust. 1 i ust. 2 Europejskiego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku (RODO), prosimy o zapoznanie się z poniższymi dokumentami, z których dowiecie się Państwo m. in.:
1. Jak można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych?
2. Dlaczego potrzebujemy Państwa danych osobowych?
3. Jakie są Państwa prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Szpital?

• Klauzula dla pacjentów Szpitala.
• Klauzula dla kandydatów na pracownika.
• Klauzula dla pracowników Szpitala.
• Klauzula dla osób zatrudnionych na kontraktach/umowach zlecenie/umowach o dzieło.
• Klauzula dla odbiorców korespondencji.
• Klauzula dla kontrahentów.

Informujemy również, że na terenie Szpitala prowadzony jest monitoring w celu zwiększenia Państwa bezpieczeństwa oraz ochrony mienia szpitala.

• Klauzula MONITORING WIZYJNY.

Klauzule informują osoby fizyczne o celu, sposobie i okresie przetwarzania pozyskanych danych osobowych przez Administratora danych, którym jest ARION Szpitale sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Lublinie.

3. Cennik obowiązujący w ARION Szpitale sp. z o.o. Zespół Opieki Zdrowotnej w Biłgoraju.

• Cennik.

4. Druki dokumentów niezbędnych do przyjęcia do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Tarnogrodzie.

• ZOL Tarnogród.

Scroll to Top