Szpital Biłgoraj

Przychodnia Specjalistyczna

Przychodnia Specjalistyczna w ARION Szpitale sp. z o.o. Zespół Opieki Zdrowotnej w Biłgoraju obejmuje 16 poradni działających w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. Rejestracje są czynne codziennie od 8:00 do 14:30.

Poradnie specjalistyczne

Poradnia Chorób Wewnętrznych
Poradnia Chorób Wewnętrznych (poradnia internistyczna) to miejsce, w którym pacjenci mogą skonsultować swoje problemy zdrowotne związane z układem wewnętrznym swojego ciała. Lekarze przyjmujący:
 • lek. Norbert Jargieło
 • lek. Ilona Jargieło
Poradnia Chorób Zakaźnych

W poradni udzielana jest pomoc pacjentom ze schorzeniami: zatrucia pokarmowe, wirusowe zapalenia wątroby (WZW A, B i C), borelioza, salmonelloza, toksoplazmoza, bąblowica wątroby, bakteryjne zapalenia skóry, mononukleoza oraz inne choroby zakaźne.

Lekarze przyjmujący:

 • lek. Filip Śmiechowicz
 • lek. Wiesława Szeląg-Przysucha
Poradnia Dermatologiczna

Dermatologia jest dziedziną medycyny zajmującą się diagnostyką oraz leczeniem chorób skóry, włosów i paznokci. Najczęstszymi problemami z jakimi zgłaszają się pacjenci to zmiany rumieniowe, liszajowate, pęcherzykowe, owrzodzenia, zmiany barwnikowe, znamiona, naczyniaki, świąd, wypadanie włosów, łamliwość paznokci. Mogą one być objawami trądziku, atopowego zapalenia skóry, alergii, grzybic i wielu innych. Mogą również być związane z chorobami pasożytniczymi oraz układowymi np.: cukrzycą.

Lekarze przyjmujący:

 • lek. Zenon Skiba
Poradnia Ginekologiczno-Położnicza

Ginekologia jest dziedziną medycyny zajmującą się nie tylko rozpoznaniem i leczeniem schorzeń żeńskiego układu płciowego, ale także szeroko rozumianą profilaktyką. Obejmuje również zagadnienia niepłodności, antykoncepcji i zaburzenia hormonalne. Z ginekologią bardzo ściśle związane jest położnictwo, które obejmuje medyczną opiekę nad okresem ciąży, porodu i połogu.

Lekarze przyjmujący:

 • lek. Sławomir Choma
 • lek. Henryk Dyś
 • lek. Michał Dziki
 • lek. Jarosław Furmanek
 • lek. Tadeusz Gębala
 • lek. Anna Firek-Gwizdak
 • lek. Justyna Kowal
 • lek. Anna Bulicz-Niewczas
Poradnia Kardiologiczna

Kardiologia jest dziedziną medycyny zajmującą się diagnozowaniem i leczeniem chorób serca i naczyń. Najczęstszymi problemami, z którymi zgłaszają się pacjenci to bóle zamostkowe, duszność, pogorszenie tolerancji wysiłku (łatwe męczenie się), zaburzenia rytmu serca (kołatania, uczucie „przeskakiwania” serca), wysokie ciśnienie tętnicze. Przyczyną tych objawów mogą być choroba niedokrwienna serca, wady serca (wrodzone lub nabyte), nadciśnienie tętnicze, ale również zaburzenia funkcji tarczycy, nerek, nadnerczy, elektrolitowe.

Lekarze przyjmujący:

 • lek. Isam Leebe
 • lek. Sergiusz Rusiecki
 • lek. Beata Widelska-Korona
 • lek. Anna Zobczyńska-Korona
Poradnia Nefrologiczna

Nefrologia jest dziedziną medycyny zajmującą się na badaniem, rozpoznawaniem i leczeniem chorób nerek. W odróżnieniu od urologii, nefrologia skupia się na leczeniu nieinwazyjnym. Lekarze z tej dziedziny najczęściej zajmują się przewlekłymi i nawracającymi schorzeniami, takimi jak: ostre i przewlekłe stany zapalne układu moczowego, ostre i przewlekłe niewydolności nerek, zaburzenia funkcji pęcherza moczowego, wrodzone wady rozwojowe nerek i układu moczowego, kamica nerek i układu moczowego, itp. Porady obejmują wywiad, badanie przedmiotowe, wykonywanie badań laboratoryjnych i obrazowych.

Lekarze przyjmujący:

 • lek. Elena Deszkiewicz
Poradnia Neurologiczna

Neurologia jest dziedziną medycyny zajmującą się diagnozowaniem i leczeniem chorób ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego (mózgu, móżdżku, rdzenia kręgowego, nerwów obwodowych). Z uwagi na jego złożoność, zarówno pod względem strukturalnym jaki i czynnościowym, procesy chorobowe toczące się w jego obrębie wywołują liczne objawy związane z uszkodzeniem różnych struktur anatomicznych. Najczęstszymi problemami z jakimi zgłaszają się pacjenci to bóle i zawroty głowy, bóle pleców, drętwienia kończyn, zaburzenia czucia, zaburzenia ruchów, drżenia rąk, zaburzenia pamięci, szumy uszne. Diagnostyka obejmuje szczegółowy wywiad i badanie neurologiczne, badania obrazowe, badania laboratoryjne.

Lekarze przyjmujący:

 • lek. Ewa Fedec
 • lek. Antonina Łobejko
 • lek. Leszek Gilewicz
 • dr n. med. Katarzyna Łobejko
 • dr n. med. Anna Mełges
Poradnia Pediatryczna

Poradnia Pediatryczna zajmuje się kompleksową opieką medyczną dla dzieci, obejmującą diagnozowanie, leczenie schorzeń, profilaktykę oraz monitorowanie rozwoju i doradztwo zdrowotne.

 • lek. Janusz Karski
Poradnia Preluksacyjna

Preluksacja zajmuje się diagnostyką i leczeniem stawu biodrowego u noworodków i niemowląt. Zaleca się wykonanie USG bioder dziecka trzykrotnie w pierwszym roku życia. Należy pamiętać, że każdy przypadek jest inny i ostateczną ilość i częstotliwość wizyt ustala lekarz.

Lekarze przyjmujący:

 • lek. Tomasz Kniaź
Poradnia Reumatologiczna

W poradni reumatologicznej pacjenci leczeni są na: gościec stawowy przewlekły postępujący, choroba zwyrodnieniowa wszystkich stawów a szczególnie stawów kolanowych, biodrowych, stawów rąk, przewlekłe zespoły bólowe kręgosłupa w następstwie zmian zwyrodnieniowych, dyskopatycznych, zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa, bóle stawów w przebiegu łuszczycy, reumatyzm tkanek miękkich okołostawowych i inne jednostki chorobowe z bólami kości stawów i mięśni.

Lekarze przyjmujący:

 • lek. Rafał Żychowski
Poradnia Wad Postawy

W Poradni Wad Postawy pomagamy w zwalczaniu problemów związanych z wadami postawy u dzieci i młodzieży. Dzięki odpowiedniemu leczeniu i profilaktyce można uniknąć poważniejszych komplikacji i cieszyć się zdrowym kręgosłupem przez wiele lat.

Lekarze przyjmujący:

 • lek. Tomasz Kniaź

Telefon: 84 688 21 23

Telefon do Poradni Ginekologiczno-Położniczej: 84 688 21 25

Poradnia Chirurgiczna Ogólna

Chirurgia to bardzo szeroka dziedzina medycyny zajmująca się leczeniem operacyjnym różnych schorzeń. Jest nauką nadrzędną i dzieli się na wiele podspecjalności – chirurgia ogólna, naczyniowa, onkologiczna, dziecięca, stomatologiczna, kardiochirurgia, neurochirurgia – to tylko przykładowe. Chirurdzy zajmują się również postępowaniem przed i pooperacyjnym, zakażeniami i opatrywaniem ran.

Lekarze przyjmujący:

 • lek. Jan Kasperski
 • lek. Tomasz Kwiatkowski
Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

Lekarze ortopedzi zajmują się rozpoznaniem i leczeniem chorób układu ruchu (układu kostno-stawowego, mięśni). Ortopedia obejmuje również wszelkie działania profilaktyczne i korygujące wady postawy. Blisko związana jest z nią traumatologia, czyli specjalizacji zajmująca się chirurgicznym leczeniem urazów.

Lekarze przyjmujący:

 • lek. Patryk Bocheński
 • lek. Michał Bujacki
 • lek. Tomasz Kniaź
 • lek. Krystian Romańczuk
 • lek. Tomasz Silezin
 • lek. Jerzy Wyszyński
Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej dla Dzieci

Lekarze z poradni urazowo-ortopedycznej dla dzieci zajmują się rozpoznaniem i leczeniem chorób rozwijającego się układu ruchu (układu kostno-stawowego, mięśni). Pacjenci mogą zasięgnąć tu fachowej porady z zakresu działań profilaktycznych i korygujących wady postawy, rozpoznania oraz leczenia wad wrodzonych i rozwojowych stawów biodrowych (tzw. wady preluksacyjne) oraz chirurgicznego leczenia urazów (tzw. traumatologia).

Badania z zakresu wad postawy i preluksacji pod numerem: 84 688 21 23

Lekarze przyjmujący:

 • lek. Patryk Bocheński
 • lek. Michał Bujacki
 • lek. Tomasz Kniaź
 • lek. Krystian Romańczuk
 • lek. Tomasz Silezin

Telefon: 84 688 22 65

Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia

W poradni prowadzi się proces terapeutyczny mający na celu reedukację i resocjalizację osoby uzależnionej od alkoholu oraz osób z syndromem współuzależnienia. Udzielane są porady i konsultacje dla osób nadużywających innych substancji psychoaktywnych. Ponadto prowadzona jest terapia dla dorosłych dzieci alkoholików (DDA).

Lekarze przyjmujący:

 • lek. Paulina Łukasik
 • lek. Maciej Zygo
 • lek. Arkadiusz Niedoborek
Poradnia Zdrowia Psychicznego

W poradni wykonywane są zadania z zakresu: diagnoza psychologiczna (testy osobowości, inteligencji, ograniczonej dysfunkcji układu nerwowego), terapia psychologiczna (zaburzeń depresyjnych, lękowych, nerwicowych, układu nerwowego, zespołu stresu pourazowego, fobii, relacji małżeńskich, kryzysu egzystencjalnego) oraz psychoedukacja (poszerzanie świadomości i rangi zdrowia psychicznego w życiu człowieka).

Lekarze przyjmujący:

 • lek. Paulina Łukasik
 • lek. Maciej Zygo
 • lek. Arkadiusz Niedoborek

Telefon: 697 681 433

Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna

Telefon: 84 688 23 33

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna to świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej udzielane od poniedziałku do piątku w godzinach od 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz całodobowo w dni ustawowo wolne od pracy. W razie nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia pacjent może udać się po pomoc do dowolnego punktu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, niezależnie od tego, gdzie mieszka, i do którego lekarza/pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) złożył swoją deklarację. Dyżurujący lekarz udziela porad:
 • w warunkach ambulatoryjnych,
 • w domu pacjenta (w przypadkach medycznie uzasadnionych),
 • telefonicznie.
Z pomocy lekarza i pielęgniarki w nocy, w dni wolne i w święta można skorzystać w razie:
 • nagłego zachorowania;
 • nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub istotny uszczerbek zdrowia, a zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy;
 • gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni może znacząco niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia.
Nocna i świąteczna opieka zdrowotna realizowana jest w pomieszczeniach Przychodni Specjalistycznej, znajdującej się na parterze biłgorajskiego szpitala.

Zobacz także:

Oferujemy swoim pacjentom dostęp do różnorodnych pracowni diagnostycznych i terapeutycznych. W ramach naszej placówki działa pracownia radiologiczna wyposażona w profesjonalny tomograf…
W Szpitalu w Biłgoraju oferujemy szeroki zakres specjalistycznych oddziałów, które zapewniają kompleksową opiekę medyczną naszym pacjentom. Nasze oddziały obejmują m.in. Oddział Chirurgii Ogólnej, Oddział Ortopedyczny…
Scroll to Top