Szczepienia przeciwko COVID-19 w biłgorajskim szpitalu

W ramach realizacji Narodowego Programu Szczepień przeciwko COVID-19 ARION Szpitale sp. z o.o. w upadłości Zespół Opieki Zdrowotnej w Biłgoraju został wyznaczony jako „szpital węzłowy”. Innymi słowy, szpital znalazł się na liście 32 placówek z terenu województwa lubelskiego, które będą szczepić przeciw koronawirusowi.

„Szpitale węzłowe” zaszczepią swój personel, ale także personel innych jednostek, m.in. szpitali, przychodni i aptek.

W związku z wyznaczeniem ARION Szpitale sp. z o.o. w upadłości Zespół Opieki Zdrowotnej w Biłgoraju jako „szpitala węzłowego”, tzn. podmiotu, w którym będą wykonywane szczepienia personelu oraz szczepienia personelu innych jednostek, m.in. szpitali, przychodni i aptek, podmioty zainteresowane zaszczepieniem swoich pracowników proszone są o przesłanie zgłoszeń na adres mailowy: szczepienia.covid@arion-szpitale.pl

Na zgłoszenia podmiotów medycznych czekamy do dnia 18 grudnia 2020 r., do godz. 11.00
Zgłoszenie powinno zawierać nazwę i adres podmiotu, REGON, dane osoby kontaktowej (imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu) oraz numery PESEL zgłaszanych pracowników, czy pracownik jest medyczny czy niemedyczny, a także skan zgody na przetwarzanie danych osobowych).

AKTUALIZACJA: W związku z o informacją otrzymaną z Centrali NFZ informujemy, że nastąpiły zmiany w harmonogramie realizacji szczepień pracowników sektora ochrony zdrowia.
Data przyjmowania zgłoszeń personelu sektora ochrony zdrowia przez „szpitale węzłowe” uległa zmianie na 28 grudnia 2020 r. godzina 9.00.

AKTUALIZACJA: W związku z o informacją otrzymaną z Centrali NFZ informujemy, że nastąpiły zmiany w harmonogramie realizacji szczepień pracowników sektora ochrony zdrowia.
Data przyjmowania zgłoszeń personelu sektora ochrony zdrowia przez „szpitale węzłowe” uległa zmianie na 14 stycznia 2021 r. godzina 9.00.

AKTUALIZACJA: W związku z wstrzymaniem dostaw szczepionek do wszystkich szpitali węzłowych, z dniem 18.01.2021 r. wstrzymane zostają również szczepienia. O wszelkich zmianach osoby zapisane na szczepienie będziemy na bieżąco informować telefonicznie.

Więcej szczegółów oraz bezpośredni link do zgłaszania pracowników tutaj: Szczepienie personelu medycznego.

Formularz zgłoszeniowy
Druk Zgoda na przetwarzanie danych z WIM

Zobowiązujemy wszystkich do dostarczenia w jak najszybszym czasie oryginałów druków „Zgody na przeywarzanie danych” do Sekretariatu Szpitala.

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi szczepień dla personelu medycznego i niemedycznego informujemy, że o wszystkich szczegółach dotyczących szczepienia zgłoszonych osób będziemy informować telefonicznie.

Na prośbę Ministerstwa Zdrowia przekazujemy linki do spotów:
• Spot zachęcający medyków do zgłoszeń (zgłoszenia trwają do 14 stycznia 2021 r.).
• Kompendium wiedzy na temat szczepień.

Scroll to Top